Digikirja.mobi - Käyttöehdot


1. Palvelun osapuolet


Tämän sopimuksen osapuolina ovat Digikirja.mobi (Palveluntarjoaja) sekä palveluita käyttävä yritys, yksityishenkilö tai yhteisö (myöhemmin käyttäjä). Nämä käyttöehdot hyväksymällä käyttäjä voi aloittaa palvelun käytön. Palvelulla tarkoitetaan Digikirja.mobi:n tarjoamia online-palveluita. Ylläpidolla tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat mukana palveluiden ylläpidossa.

2. Palveluiden kuvaus


Verkossa tarjottava Digikirja.mobi on alusta sähköisen kirjan julkaisuun. Alustalla voidaan julkaista tieto- ja kaunokirjallisuutta.

3. Jäseneksi liittyminen


Käyttäjän on rekisteröinnin ja aktivoinnin yhteydessä annettava totuudenmukaiset rekisteröintitiedot, eli vähintään käyttäjätunnus, salasana ja toimiva sähköpostiosoite. Käyttäjän täytyy pitää huoli ilmoittamiensa tietojen ajantasaisuudesta. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää, lahjoittaa, lainata tai millään muulla tapaa antaa tunnuksensa kirjautumistietoja kolmannen osapuolen haltuun.

4. Palveluiden hinnat


Palveluiden hinnat ilmenevät "Tunnuksen aktivointi" -sivulta.

5. Palveluiden käyttö


Palveluita tulee käyttää siten, ettei Digikirja.mobi:n ylläpidolle, yhteistyötahoille tai muille käyttäjille aiheudu häiriöitä. Digikirja.mobi:n käyttö rikollisiin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty.

Palveluntarjoalla on oikeus näyttää tunnuksen käyttäjille kolmannen osapuolen mainoksia.

6. Palveluiden käytön lopettaminen


Jos käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, voidaan hänen käyttäjätunnuksensa poistaa ilman varoitusta.

Käyttäjä ja Palveluntarjoaja voivat milloin tahansa lopettaa palvelusuhteen ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle. Palvelunestohyökkäysten tai muiden kyberuhkien sattuessa Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea palvelu tilapäisesti.

Käyttäjä voi halutessaan lopettaa palvelun käytön muuttamalla tunnuksen tilan passiiviseksi (aktivoinnin poisto) tai ilmoittamalla siitä ylläpidolle sähköpostitse. Käyttäjälle ei palauteta mahdollisesti jo maksettuja maksuja.

7. Palveluntarjoajan ja käyttäjien vastuu


Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisista ansiomenetyksistä virheellisten tietojen takia eikä myöskäään Digikirja.mobi:n käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä ongelmista/kustannuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa sivujen saatavuudesta eikä myöskään käyttäjien laatimasta sisällöstä. Palveluntarjoaja ei takaa palvelun jatkumista, säilymistä tai sen katkotonta toimintaa.

Käyttäjä vastaa kaikista palvelutarjoajan ylimääräisistä kuluista jotka aiheutuvat palvelun käytöstä syntyneistä vaatimuksista Palveluntarjoajaa kohtaan. Mahdollisten väärinkäytösten yhteydessä käyttäjä on korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle tai suoraan muille tahoille.

Käyttäjät ovat itse vastuussa palveluun laatimastaan sisällöstä.

8. Ehtojen muuttaminen


Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

9. Sovellettava laki


Palveluihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla.


28.5.2017 Digikirja.mobi